Aloitteet

Aloite Keskustan puoluehallitukselle 30.11.2018


Keskustan Siilinjärven kunnallisjärjestö ry: Tiilikaisen
johdolla rakennusten kosteus-, home- ja sisäilmaongelmien selvitystyö käyntiin

Suomessa rakennusten kosteus-, home- ja sisäilmaongelmat ovat kasvaneet suureksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi ja erityisesti julkisten rakennusten osalta tilanne eskaloitunut äärimmäisen katastrofaaliseksi. Rakennusten moniongelmaisuus on myös yhteiskunnassamme kiistatta pitkäaikaisten terveysongelmien aiheuttaja.

Julkisten rakennusten kuntotaso ja haasteet luovat myös valtavaa painetta kuntasektorin tilaongelmiin: käyttökieltojen uhatessa on pikaisesti löydettävä terveitä vastaavia tiloja. Kunnille kertyy kestämättömät investointikustannukset tilojen korjaamisesta ja uusien tilojen rakentamisesta. Tämän lisäksi hintalapussa on huomioitava väistötiloista kertyvät vuokrakustannukset, jotka jaksottuvat
useille vuosille.

Esimerkiksi Siilinjärven vajaan 22 000 asukkaan kunnalle laskelmien mukaiset, edellä mainituista syistä johtuvat tilojen korjaus- ja uudelleenrakentamiskustannukset, ovat noin 100 miljoona euroa, joka on pystyttävä budjetoimaan kunnan talouteen
seuraavan kahdeksan vuoden aikana. Lisäksi kunnalle aiheutuu tuona aikana väistötilojen
vuokraamiskustannuksia kahden miljoonan euron edestä vuosittain.
Huomionarvoista on, että sisäilmaongelmista lieveilmiöineen ja seurauksineen ei
saa riittävän perusteellista tietoa, niistä ei voi valittaa eikä saada
korvauksia. Myöskään erityisiä rahoitusmahdollisuuksia tarvittaville
investoinneille ei ole luotu.

Esitämme, että Keskustan asunto-, energia- ja
ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen käynnistäisi puolueettoman ja
perusteellisen selvityksen rakennusten kosteus-, home- ja sisäilmaongelmien
syistä.

Ongelman purkamiseen täytyy päästä nopeasti ja syiden juurille on saatava yleisesti tunnustettu selvyys. Kuntasektorin kokonaiskestävyyden ja kansalaisten terveyden
edistämisen näkökulmasta selvitys on äärimmäisen perusteltu sekä tarpeellinen.
Selvityksen myötä pystymme mahdollistamaan terveen, kestävän pohjan
rakentamisen määräyksiin sekä mahdollisten lisämääräyksien asettamiselle
kosteus-, home- ja sisäilma-asioiden osalta niin rakennusvalvontaan,
rakentamistapoihin kuin rakennusmateriaaleihinkin.

Keskusta lupasi 2017 kuntavaalien yhteydessä suomalaisille huolenpitoa. Vaalilupausten lunastaminen on oleellista työmme jatkuvuuden oikeuttamiseksi myös tulevaisuudessa. Rakentamiseen liittyvät kysymykset ovat ennen kaikkea valtakunnallinen ongelma: Uusia sisäilmaongelmaisia kohteita paljastuu jatkuvalla syötöllä. Selvitystyön käynnistäminen eduskuntavaalien kiihkeään vaaliaikaan on myös poliittisesti järkevää – ainoana alueiden ja kuntien puolustajana on vastuullamme edistää suomalaisten arkipäivän hyvinvointia.


Siilinjärvellä 30.11.2018

Keskustan Siilinjärven kunnallisjärjestö ry